Contacte

Actualment no hi ha cap trobada de Ciutats Sense Por prevista. Per més informació sobre la iniciativa, contacta la Direcció Executiva de Barcelona En Comú vía direccioexecutiva@bcnencomu.cat 

Per sol·licituds de premsa, escriu a premsa@bcnencomu.cat