Contacte

Actualment no hi ha cap trobada de Ciutats Sense Por prevista. Per més informació, contacta amb la Direcció Executiva de Barcelona En Comú: 
direccioexecutiva@bcnencomu.cat 

Per sol·licituds de premsa, escriu a premsa@bcnencomu.cat