Polítiques
Municipalistes
en acció

 

Aconsegueix el llibre

El nou llibre Fearless Cities és un projecte que sorgeix de l'activisme municipalista. Tant l'edició com les autories s'han fet de manera gratuïta. El llibre és a preu de cost i els beneficis seran reinvertits en projectes per al creixement de la xarxa municipalista global Fearless Cities.